Geschiedenis van de Allround’s.

In 1986 is de vereniging opgericht onder de naam Schietsport Vereniging All Round’s.

De eerste vijfendertig leden kwamen allemaal af van SV De Vrijheid Heiloo waar de schietsport niet in de breedste zin van de sport geschoten werd. Er ontstond onvrede die de vraag naar een andere organisatie opriep.

De Schietsportvereniging All Round’s is dan ook opgericht om schietsport te schieten juist in de breedste zin van het woord. De KNSA onderschrijft dit standpunt nog steeds.

 

Het was dan ook een jammerlijke vergissing bij de SV De Vrijheid Heiloo waardoor zo’n vijfendertig enthousiaste leden het besluit namen om een nieuwe vereniging op te richten die wel de mogelijkheden gaf om dat te doen.

De naam All Round’s is dan ook niet een toevallig gekozen naam. In feite betekent het: Wij schieten met alles wat door de wet is toegestaan en mogelijk is op onze schietbaan of buitenschietbanen.

 

Toch maar weer met vuur schieten .

 

Aan de oprichting ging een periode van beproeving vooraf. Het enthousiasme moest er zijn en scores moesten er komen om de clubcompetitie op een hoog niveau te houden. Dat is gebeurd. Eerste hebben we geschoten met alleen luchtwapens boven in het café The Oud Inn. Dat is nog steeds een café bij het stationsplein van Heiloo.

Al snel werd dit als te klein ervaren en kwam de drang om toch maar weer met “vuur” te gaan schieten.

Een ander onderkomen werd gevonden in de kantine De Groene Kip van de camping Heiloo. De camping is gesloopt en nieuwbouw is op die plek in volle gang. Helaas voldeed De Groene Kip niet als schietbaan. Wel was het er vreselijk gezellig. Daarom zouden we niet opstappen. Maar de veiligheid was niet optimaal en dat was ook niet te creëren.

SV de Heerhugowaard.

Er werd contact opgenomen met de sv de Heerhugowaard. Daar werd de deal snel beklonken. Kort maar krachtig was dat: fl 25,- voor het meissie achter de bar en fl 25,- voor de vereniging. Met een handdruk werd dit bezegeld. Het clubgebouw was een oude kippenschuur bij de boerderij op nr 1. Op die plek staat nu IntraTuin.

Toen de SV Heerhugowaard daar weg moest voor een andere inrichting door de gemeente is de club verhuisd naar sportterrein De Vork. Daar is het huidige Schietbaancomplex gebouwd met alleen 25 meter schietbanen. Enige jaren later is de optie gebruikt om 100 meter schietbanen te bouwen in de vorm die we nu wekelijks betreden.


En daar zitten we nog steeds en schieten met veel plezier onze series.