Lid worden

Lidmaatschap.

Aan het lidmaatschap van onze vereniging zitten een aantal stappen en procedures vast, je moet natuurlijk eerst een introductie avond hebben doorlopen om te kunnen ervaren wat het inhoudt. Neem daarom dan ook contact op met ons secretariaat via het contactformulier.  Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor informatie en eventuele afspraken. 

 

Aspirantschap.

Het inschrijf formulier bestaat uit 3 delen, deze dient u naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij een van de bestuursleden op de eerst volgende keer dat u weer naar de vereniging komt. Om volwaardig lid te worden bent u eerst minimaal 6 maanden het aspirantschap verplicht  waarin uw vorderingen en gedrag worden gevolgd eer wij als bestuur een beslissing maken over het omzetten van uw aspirantschap naar een volwaardig lidmaatschap van onze vereniging. Dit is dus niet vanzelfsprekend. Wij volgen hiermee de procedure van de KNSA en de circulaire van justitie.

 

VOG aanvragen. 

Bij lidmaatschap dient u tevens in te leveren een recente VOG, oftewel een Verklaring Omtrent Gedrag. Origineel géén kopie en niet ouder dan 6 maanden.

Mits in het bezit van een geldig verlof, graag kopie verlof.

Voor het aanvragen van een VOG kunt u gebruik maken de website van de overheid, klik HIER.

Contributie.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, de contributie is bepaald op jaarbasis en is verschuldigd over het gehele verenigingsjaar. 

 

Het lidmaatschap is voor onbepaalde duur en ieder nieuw lid wordt automatisch KNSA lid ,tenzij dit reeds via een andere vereniging is geregeld dan zullen die kosten komen te vervallen.

Kosten 2022

Inschrijfgeld : € 100,-

 

Contributie Allrounds: € 230,-

Lidmaatschap KNSA: € 42,50

 

Opzeggen?

Opzegging kan geschieden middels een email via het contactformulier aan het bestuur vóór 01 december van het lopende verenigingsjaar. Tussentijdse verrekening of restitutie bij opzegging kan niet plaatsvinden.